Little Yogis Little Yogis

στοιχεία επικοινωνίας

Ζωή Κεφερλή

6970 798679 - 211 1160249 info@littleyogis.gr
Little Yogis

Ζωή Κεφερλή

6970 798679 - 211 1160249 info@littleyogis.gr

Φορείς παιδικής προστασίας

Το να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου δεν κρύβεται μόνο στις μεγάλες δωρεές, αλλά κυρίως στις μικρές καθημερινές πράξεις οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη σημασία. Αν θέλεις να προσφέρεις στην κοινωνία και να βοηθήσεις με κάποιο τρόπο, έχεις πολλές, πολλές επιλογές.

Με τον χρόνο σου, δώρισε κάτι που δεν χρησιμοποιείς, βοήθησε κάποιον στον δρόμο που σε χρειάζεται, κάνε εθελοντισμό..


Μην ξεχνάς ποτέ πόσο τυχερός είσαι που είσαι υγιής, έχεις ένα σπίτι, μια οικογένεια, υπάρχουν άνθρωποι που δεν είχαν τη δική σου τύχη, σίγουρα αξίζουν όμως μια ευκαιρία.

*Έχουμε συνοψίσει για σένα όσους φορείς παιδικής προστασίας για παιδιά μπορέσαμε να βρούμε, αν γνωρίζεις κάποιο που έχουμε παραλείψει στείλε μας εδώ.«Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού»

Το «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού» (Δίκτυο) είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο που που δραστηριοποιείται από το 2000.

Στόχος είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως αυτά ορίζονται στη

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ (1989). Το Δίκτυο απευθύνεται σε όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως εθνοτικής καταγωγής, φυλής, φύλου, θρησκείας και γλώσσας, μέσα από εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα, δημιουργικές ομαδικές δραστηριότητες, δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και δράσεις ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης.

Περιοχή: Αθήνα

Πως μπορείς να βοηθήσεις:

Εθελοντισμός (συμμετοχή σε δράσεις)

Γίνε μέλος (ετήσια συνδρομή σας των 20 ευρώ)

Κάνε μία δωρεά

Θέσεις εργασίας

«Θεόφιλος»

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «ΘΕΟΦΙΛΟΣ» ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2004 και από το 2019 βρίσκεται υπό την αιγίδα της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου.

Σκοπός του οργανισμού είναι η παροχή υλικής και χρηματικής βοήθειας σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες που έχουν ανάγκη καθώς και σε σπουδαστές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τα δικαιώματα των πολυτέκνων και τρίτεκνων οικογενειών και τη λειτουργία των αρμοδίων κρατικών και τοπικών αρχών και τέλος η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των κρατικών φορέων για τα προβλήματα των πολύτεκνων οικογενειών και η ανάδειξη του δημογραφικού προβλήματος της χώρας μας.

Περιοχή: Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Πως μπορείς να βοηθήσεις: Με παροχή υλικής(τρόφιμα) και χρηματικής βοήθειας σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Πάτησε εδώ για τη φόρμα επικοινωνίας


«Ερμής»

Ο «ΕΡΜΗΣ» είναι ένα Πανελλήνιο Σωματείο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρίες, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό Σωματείο. Το Σωματείο λειτουργεί από το 1988 παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες στα ΑμεΑ και τις οικογένειές τους.

Στόχος είναι η διαμόρφωση, η υλοποίηση και η παρακολούθηση ενός πολυδιάστατου, συστηματικού και συνεκτικού πλαισίου αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων, με επίκεντρο το εκπαιδευτικό έργο.

Περιοχή: Αθήνα

Πάτησε εδώ για την φόρμα επικοινωνίας


«Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Άγιος Νικόλαος»

Σκο­πός του Συλ­λό­γου εί­ναι να βο­η­θή­σει και να στη­ρί­ξει τα ά­το­μα που έ­χουν α­νά­γκη ο­λο­κλη­ρω­τι­κής προ­στα­σίας, με προ­τε­ραιό­τη­τα τα ά­το­μα με αυ­τι­σμό που προέρχονται:
α) Από οι­κο­γέ­νειες στις ο­ποίες ο έ­νας ή και οι δύο γο­νείς εί­ναι α­νά­πη­ροι
β) Από καρ­κι­νο­πα­θείς οι­κο­γέ­νειες
γ) Από μο­νο­γο­νεϊκές οι­κο­γέ­νειες (λό­γω χη­ρείας, δια­ζυ­γίου ή ε­γκα­τά­λει­ψης)
δ) Από πο­λύ­τε­κνες οι­κο­γέ­νειες
ε) Από οι­κο­γέ­νειες με δί­δυ­μα αυ­τι­στι­κά παι­διά ή 2 παι­διά με αυ­τι­σμό
στ) Από οι­κο­γέ­νειες με χα­μη­λή οι­κο­νο­μι­κή κα­τά­στα­ση

Περιοχή: Αθήνα

Πως μπορείς να βοηθήσεις:

Κάνε μία Δωρεά

Εθελοντισμός(συμμετοχή σε υπηρεσίες)


Πάτησε εδώ για τη φόρμα επικοινωνίας«Παιδιά της γης»

Σκοπός του Σωματείου "Παιδιά της Γης" που ιδρύθηκε το 1996 είναι να βοηθήσει τα παιδιά όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της ΓΗΣ που έχουν ανάγκη, ηθικά και υλικά και να στηρίξει οικονομικά ιδρύματα που βοηθούν παιδιά. Ανάμεσα στους σκοπούς του Σωματείου είναι η προστασία, η πρόνοια, η ηθική και οικονομική βοήθεια παιδιών σ’ όλον τον κόσμο με στόχο να κρατήσει το χαμόγελο στα πρόσωπά τους.

Περιοχή: Αθήνα

Πως μπορείς να βοηθήσεις:

Κάνε μία δωρεά

Πάτησε εδώ για τη φόρμα επικοινωνίας

«Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας»

Η ''Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας' είναι ένα μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό σωματείο, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που αριθμεί πάνω από 7.000 μέλη πανελλαδικά. Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα εδώ και 28 χρόνια.

Σκοπός: η υποστήριξη των ανθρώπων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας, ώστε να πετύχουν την αυτονομία, το συντομότερο δυνατόν και με το λιγότερο κόπο, η βελτίωση της καθημερινότητας τους με σκοπό τη συμμετοχή τους στο καθημερινό παραγωγικό γίγνεσθαι, η επανένταξη τους μέσω της επαγγελματικής ενασχόλησης στο κοινωνικό σύνολο, η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας πάνω στα προβλήματα που δημιουργεί η νόσος, η συμβολή τόσο στη σωστή χρήση της υπάρχουσας θεραπείας, όσο και στην έρευνα για την εύρεση οριστικής θεραπείας, η έγκυρη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων (ασθενών, θεραπευτών, συγγενών κ.α.) σε θέματα γύρω από τη νόσο.

Περιοχή: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Τρίκαλα, Τρίπολη

Πως μπορείς να βοηθήσεις:

Κάνε μία δωρεά


«Μητέρα»

Το Κέντρο Βρεφών "Μητέρα" ιδρύθηκε το 1953 και λειτούργησε τον Σεπτέμβρη του 1955.

Σκοπός: η προστασία κάθε παιδιού που στερείται ομαλού οικογενειακού περιβάλλοντος. Προσφέρει εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες σε παιδιά και γονείς που βρίσκονται σε ειδικές ψυχοκοινωνικές συνθήκες.

Περιοχή: Αθήνα

Κάνε μία υιοθεσία

Πάτησε εδώ για τη φόρμα επικοινωνίας«Αμυμώνη»

Η «Αμυμώνη» είναι Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες που ιδρύθηκε το 1993 στην Αθήνα.

Σκοπός: είναι παιδιά και ενήλικες με προβλήματα όρασης (είτε ολική, είτε μερική απώλεια της όρασής τους) και πρόσθετες αναπηρίες όπως: νοητική υστέρηση, αυτισμό, σύνδρομα, νευρολογικές διαταραχές, κινητικά προβλήματα, επιληψία, ψυχιατρικές διαταραχές, προβλήματα ακοής, να έχουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την αξιοπρέπεια.

Περιοχή: Αθήνα

Πως μπορείς να βοηθήσεις:

Κάνε μία δωρεά

Εθελοντισμός

e-shop

Μπομπονιέρες γάμου ή βάφτισης

You be hero

Πάτησε εδώ για τη φόρμα επικοινωνίας«Παιδικές Καρδιές»

Ο Σύλλογος Παιδικές Καρδιές ιδρύθηκε από γονείς παιδιών με Συγγενείς Καρδιοπάθειες το 1990 στη Βόρεια Ελλάδα με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σκοπός: είναι η βελτίωση και η αξιοπρεπής αντιμετώπιση των συνθηκών περίθαλψης των παιδιών, η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους στην υγεία, τη μόρφωση και την εργασία. Στις δραστηριότητές του εντάσσεται και η ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και γονέων καθώς και η φιλοξενία ατόμων με χαμηλό εισόδημα που χρίζουν νοσηλείας σε ιατρικά κέντρα που βρίσκονται μακριά από τον τόπο διαμονής τους.

Περιοχή: Θεσσαλονίκη

«Εστία»

Το φιλανθρωπικό σωματείο ''Εστία'' ιδρύθηκε το 1981.

Σκοπός: η εφ’ όρου ζωής δωρεάν παροχή φροντίδας και ειδικής θεραπευτικής αγωγής, ή/και άλλης αναγκαίας αγωγής, εκπαίδευσης, κοινωνικής προσαρμογής, επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής προκατάρτισης και κατάρτισης, κοινωνικό-οικονομικής ένταξης, εργασιακής απασχόλησης ατόμων με νοητική υστέρηση ή άλλη αναπηρία με παρόμοια της νοητικής υστέρησης χαρακτηριστικά.

Περιοχή: Αθήνα

Πως μπορείς να βοηθήσεις:

Κάνε μία δωρεά

Εθελοντισμός

Προσφορά Προϊόντων

Μήνυμα Αγάπης

Πάτησε εδώ για τη φόρμα επικοινωνίας«Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος»

Tο Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» είναι μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός.

Σκοπός: η άμεση και σωστή αντιμετώπιση των παιδικών ατυχημάτων. Το έργο του Σωματείου “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” από τον Μάιο του 2010 μέχρι σήμερα ανέρχεται στο ποσό των € 2.743.087,43 με τα Μηχανήματα και τον Εξοπλισμό που έχει προσφέρει στα κάτωθι Νοσοκομεία, την μερική χρηματοδότηση Εκπαιδευτικών Ιατρικών Σεμιναρίων καθώς επίσης και με την Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων στα σχολεία.

Περιοχή:Αθήνα

Πως μπορείς να βοηθήσεις:

Κάνε μία δωρεά

Εθελοντισμός

Γίνε μέλος

Εγγραφείτε στην ομάδα «Φίλοι της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος»


«Σικιαρίδειο Ίδρυμα»

Το "ΣικιαρίδειοΊδρυμα" είναι Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας που ιδρύθηκε το 1939 για την κατάρτιση παιδιών και νέων ηλικίας από 14 ετών και άνω, με νοητική υστέρηση.

Σκοπός: η ανάπτυξη και η παροχή προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στην προαγωγή, τη βελτίωση και τη διαχείριση των ιδιαιτεροτήτων των ωφελουμένων με στόχο την ένταξη και την κοινωνική τους αποκατάσταση.

Περιοχή: Αθήνα


«'Αγιοι Ανάργυροι»

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Νοητικά Υστερούντων Ατόμων “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ“ ξεκίνησε το 1983 από ένα πυρήνα 38 οικογενειών νοητικά υστερούντων ατόμων. Δημιούργησαν το δικό τους Οικοτροφείο.

Σκοπός: τα παιδιά θα βρουν μόνιμη στέγη, με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ασφάλειας και φροντίδας, σε ένα αξιοπρεπές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το Οικοτροφείο εγκαινίασε τη λειτουργία του την 1η Σεπτέμβρη του 1997.Λειτουργεί χωρίς επιδότηση από το κράτος. Η κύρια πηγή εσόδων προέρχεται από την ασφαλιστική κάλυψη των προστατευόμενων μελών, όμως σταθερά υπάρχει η ανάγκη να απευθύνονται σε κρατικούς, κοινωνικούς φορείς, εταιρείες και ιδιώτες.

Περιοχή: Αθήνα

Πως μπορείς να βοηθήσεις:

Χορηγία σε είδη διατροφής, ένδυσης και εστίασης
Δωρεά σε τράπεζα
Εθελοντισμός
Μια απλή επίσκεψη στο χώρο

Θέσεις εργασίας

Πάτησε εδώ για τη Φόρμα επικοινωνίας


«Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας Ε.Ε.Π.Α.Ο»

Η Ε.Ε.Π.Α.Ο είναι μία επιστημονική, μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 1988.

Σκοπός: επικεντρώνεται τόσο στο αμιγώς επιστημονικό πεδίο της ειδικότητας της παιδιατρικής αιματολογίας-ογκολογίας, όσο και στην κοινωνική και ψυχολογική διάσταση και στήριξη των νοσούντων και των οικογενειών τους.

Περιοχή:Αθήνα

Πάτησε εδώ για τη φόρμα επικοινωνίας


«Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.»


Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε) είναι ένας επιστημονικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 1991.

Σκοπός: να αναπτύξει δραστηριότητες που αφορούν την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτύξει ένα δίκτυο υπηρεσιών ψυχικής υγείας, το οποίο περιλαμβάνει: τον Ξενώνα «ΜΕΛΙΑ» για παιδιά, ικανό να προσφέρει φιλοξενία και υποστήριξη σε 8 παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών, των οποίων οι γονείς αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, το Κέντρο Ημέρας «ΩΡΙΩΝ» για εφήβους που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές, το εκπαιδευτικό κέντρο, στο οποίο προσφέρονται σεμινάρια για ειδικούς στον τομέα της ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες κοινωνικής πρόνοιας. Επιπλέον από το 2005, ανέπτυξε σημαντικές δράσεις πρόληψης και παρέμβασης στον τομέα του σχολικού εκφοβισμού.

Περιοχή: Αθήνα

Πάτησε εδώ για τη φόρμα επικοινωνίας

«Άσπρες Πεταλούδες»

Το Ίδρυμα '' Άσπρες Πεταλούδες ξεκίνησε το 1970.

Σκοπός: η περίθαλψη και φροντίδα ατόμων με ιδιαιτερότητες όπως νοητική υστέρηση, νοητική υστέρηση και ψυχικές διαταραχές, σύνδρομο Down, παθήσεις όπως επιληψία, αυτισμός, εγκεφαλοπάθειες, σωματικές ιδιαιτερότητες - δυσκολίες και αισθητηριακές διαταραχές.

Περιοχή: Βόλος


«Η Πίστη»

Ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων παιδιών με καρκίνο "Η Πίστη" ιδρύθηκε το 1993.

Σκοπός: η δημιουργία αξιοπρεπών, επαρκών, ασφαλών και υψηλού επιπέδου συνθηκών νοσηλείας, που να εξασφαλίζουν ίσες πιθανότητες ίασης με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Η.Π.Α. ,η υποβοήθηση του έργου των ιατρών και των νοσηλευτριών και του λοιπού προσωπικού των Αιματολογικών – Ογκολογικών κλινικών και της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, η προώθηση της ιατρικής επιστήμης, σε θέματα νεοπλασιών (χορήγηση υποτροφιών, οργάνωση συνεδρίων κλπ), η ψυχική και οικονομική στήριξη των οικογενειών, με παιδί που πάσχει από καρκίνο, η κάλυψη εξωνοσοκομειακών εξετάσεων όπως σπινθηρογραφήματα, ακτινοθεραπείες, pet scan κα.

Περιοχή: Αθήνα

Πάτησε εδώ για τη φόρμα επικοινωνίας«ΕΛΕΠΑΠ»

Η ''ΕΛΕΠΑΠ' είναι το πρώτο φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο στην Ελλάδα το οποίο παρέχει υπηρεσίες αποκατάστασης σε παιδιά από το 1937. Σήμερα λειτουργεί σε άριστα εξοπλισμένες εγκαταστάσεις, σε 6 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Χανιά, Βόλο και Αγρίνιο).

Σκοπός: είναι να παρέχουν σε κάθε άνθρωπο με αναπηρία και την οικογένειά του, Δια Βίου Στήριξη, και πρόσβαση στα προγράμματα αποκατάστασης ανεξάρτητα από το οικονομικό, κοινωνικό, ή θρησκευτικό του υπόβαθρο.

Περιοχή: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αγρίνιο ,Ιωάννινα, Βόλος, Χανιά

Πως μπορείς να βοηθήσεις:

Κάνε μία δωρεά

Εθελοντισμός

Γίνε Οικονομικός Υιοθέτης

e-shop

Πάτησε εδώ για τη φόρμα επικοινωνίας


«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Το Χαμόγελο του Παιδιού ιδρύθηκε το 1995 από τον 10χρονο Ανδρέα Γιαννόπουλο, ο οποίος λίγο πριν φύγει από τη ζωή εξέφρασε στο ημερολόγιό του την επιθυμία να δημιουργηθεί ένας σύλλογος για να έχουν όλα τα παιδιά όσα ο ίδιος είχε απλόχερα: αγάπη, στοργή, ενδιαφέρον, σεβασμό.

Σκοπός: η υλοποίηση δράσεων με στόχο την ολιστική αντιμετώπιση των φαινομένων κάθε μορφής βίας απέναντι στα παιδιά, η πρόληψη αλλά και η αντιμετώπιση κάθε περιστατικού εξαφάνισης παιδιού, έχοντας αναπτύξει πρωτοβουλίες και δράσεις μοναδικές στην Ελλάδα ,η πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση προβλημάτων Υγείας, που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, η στήριξη παιδιών και οικογενειών που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας.

Περιοχή: Αθήνα

Πως μπορείς να βοηθήσεις:

Οικονομική Υποστήριξη

Ηλεκτρονικοί Τρόποι Πληρωμής

Κουμπαράδες

Εθελοντισμός

Εθελοντικό Δημιουργικό Εργαστήρι

Πάτησε εδώ για τη φόρμα επικοινωνίας«Ανοιχτή αγκαλιά
»


Η «Ανοιχτή αγκαλιά»¨Ιδρύθηκε το 1994 από μία ομάδα εθελοντριών, με στόχο τη δημιουργία μιας ζεστής αγκαλιάς που θα χωράει όλα τα παιδιά που υποφέρουν από χρόνιες παθήσεις στα νοσοκομεία.

Σκοπός: η υποστήριξη και η παροχή βοήθειας σε όλους όσους την έχουν ανάγκη, στα παιδιά που νοσηλεύονται στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία της χώρας, στους κατοίκους των ακριτικών περιοχών της Ελλάδας, στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Περιοχή: Αθήνα

Πως μπορείς να βοηθήσεις:

Εθελοντισμός

e-shop«Μαζί για το παιδί»

Το «Μαζί για το Παιδί» είναι μια Ένωση μη-κερδοσκοπικών σωματείων και ιδρυμάτων, που εργάζονται, από το 1996, για την ευημερία παιδιών, νέων και οικογενειών που αντιμετωπίζουν τη φτώχεια, την αναπηρία, την κακοποίηση και την αρρώστια.

Σκοπός: να λειτουργεί ως ένα πανελλαδικό δίκτυο αρμονικής συνύπαρξης και συνεργασίας μεταξύ των φορέων παιδικής προστασίας, συνεργάζεται με περισσότερους από 200 φορείς, σε όλη τη χώρα και κάνει πράξη τη φιλοσοφία της που συμπυκνώνεται στη ρήση «η ισχύς εν τη ενώσει».

Περιοχή: Αθήνα

Πως μπορείς να βοηθήσεις:

Δωρεά μέσω κάρτας

Δωρεά μέσω τράπεζας

Δωρεά μέσω Crowdfunding

Δωρεά μέσω SMS/ΚΛΗΣΗΣ

Δωρεά σε είδος

Με μία δράση

Εθελοντισμός

Πάτησε εδώ για τη φόρμα επικοινωνίας

«Κιβωτός του κόσμου»

Σκοπός: να βοηθήσει παιδιά που μεγαλώνουν σε δύσκολες συνθήκες που είναι εγκαταλειμμένα, μπλεγμένα στα ναρκωτικά και την εξαθλίωση. Ο ίδιος, παρατηρούσε καθημερινά παιδιά, που ενώ θα έπρεπε να ήταν στο σχολείο σύχναζαν σε πλατείες ή παιδιά που αποτελούσαν μέλη ομάδων υψηλού κινδύνου, ενώ πάντα τα ίδια και οι οικογένειές τους βρίσκονταν σε ανάγκη. Σιγά σιγά, τα πλησίασε ανθρώπινα, προσπαθώντας να μιλήσει μαζί τους για τους προβληματισμούς τους, για την καθημερινότητά τους, προσπαθώντας να τους μιλήσει ως ίσος προς ίσον, χωρίς να τους κρίνει και χωρίς να τους νουθετεί και κυρίως να βρει τον τρόπο να σταθεί στο πλάι τους και να τα βοηθήσει στις ανάγκες τους. Με τον καιρό κέρδισε την αποδοχή τους και σταδιακά και την εμπιστοσύνη τους.

Περιοχή: Αθήνα, Χίος, Ιωάννινα, Βόλος, Καλαμάτα

Πως μπορείς να βοηθήσεις:

Κάνε μία δωρεά

Εθελοντισμός

Πάτησε εδώ για τη φόρμα επικοινωνίας


«Κάνε μια ευχή»


Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) ιδρύθηκε το 1996 και έχει εκπληρώσει περισσότερες από 2.500 ευχές.

Σκοπός: να εκπληρώνει ευχές παιδιών με πολύ σοβαρές ασθένειες. Μια ευχή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ταξιδιού για τη θεραπεία, γι’ αυτό εκπληρώνουν την ευχή κάθε παιδιού που πληροί τα κριτήρια τους. Έρευνες καταδεικνύουν ότι τα παιδιά στα οποία έχει εκπληρωθεί η ευχή τους, μπορούν να ανακτήσουν τη σωματική και συναισθηματική δύναμη που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν μια πολύ σοβαρή ασθένεια. Ιδρύθηκε στο Φοίνιξ της Αριζόνα, το 1980 και είναι ο κορυφαίος Οργανισμός εκπλήρωσης ευχών στον κόσμο, που απευθύνεται σε παιδιά

Περιοχή: Αθήνα

Πως μπορείς να βοηθήσεις:

Κάνε μία δωρεά

Εθελοντισμός

Διοργάνωσε μία λαχειοφόρο ή μία εκδήλωση

Απόκτησε ένα Αστέρι Ευχής

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις

Άλλοι τρόποι Υποστήριξης«Άσυλο του παιδιού»

Το Άσυλο του παιδιού ιδρύθηκε το 1919.

Σκοπός: η φιλοξενία και η διαπαιδαγώγηση παιδιών χαμηλόμισθων εργαζόμενων μητέρων της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Περιοχή: Θεσσαλονίκη


«Σωματείο Γονέων και Κηδεμόνων "Ο "Άγιος Παντελεήμων"»

Το Σωματείο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Α.με.Α. Επαρχίας Καλύμνου «Άγιος Παντελεήμων», ιδρύθηκε το 1997.

Σκοπός: η κατάργηση της απομόνωσης, του οικογενειακού εγκλεισμού, της κοινωνικής περίγελου και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των μελών του.

Περιοχή: Κάλυμνος